Twój koszyk jest pusty
Zamówienia dostarczamy własnym transportem WYŁĄCZNIE na terenie obejmującym powiat kłodzki, ząbkowicki, dzierżoniowski, świdnicki, wałbrzyski.
Przed złożeniem zamówienia zapoznaj się ze szczegółami dostaw na TEJ STRONIERegulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www.abmmarket.pl

 

1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.abmmarket.pl

2. Każdy Użytkownik przed skorzystaniem z usług sklepu internetowego powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

3.Za pomocą sklepu internetowego Użytkownik może dokonać zamówienia towaru dostępnego na stronie sklepu.

4.Cena wszystkich towarów widocznych na stronach sklepu internetowego www.abmmarket.pl jest wyrażona w złotych polskich.

Zamówienia

1.Zamówienia na stronie odbywają się poprzez dodanie towaru do koszyka i zaakceptowanie wprowadzonych danych poprzez przycisk Zamawiam.

2.Użytkownik dostanie informacje zwrotną o przyjęciu zamówienia drogą elektroniczną na podany adres e-mail.

Rabat / upust

1.Ceny prezentowane na stronie są cenami podstawowymi.

2.W przypadku wynegocjowanych rabatów / upustów będą one uwzględnione na fakturze.

Płatność

1.Użytkownik może dokonać płatności z towar przelewem lub w gotówce.

Dostawa

1.Dostawa towaru odbywa się zgodnie z ustalonym Tur-planem, który opisany jest w Menu w zakładce Tur-plan.

2.Obszar działania to: powiat kłodzki, ząbkowicki, dzierżoniowski, świdnicki, wałbrzyski.

3.Po dodaniu do koszyka zamówionego towaru należy określić dzień dostawy zgodny z Tur-planem.

4.Dostawa może odbyć się w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub nie później niż do trzech dni roboczych.

5.Towar dostarczamy na wskazany adres, nie ma możliwości odbioru osobistego z siedziby firmy

6.Towar dostarczamy do drzwi magazynu klienta o ile jest wystarczająco dobry dojazd. Nie wnosimy towaru do obiektów.

Dystrybutory

1. W ofercie znajduje się klasyczny model chłodząco-grzejący wodę.

2. Dzierżawa dystrybutorów możliwa jest po wcześniejszym podpisaniu stosownej umowy.

3. Szczegółowe informacje nt. dystrybutorów i ich dzierżawy zawarte są na stronach internetowych sklepu.

4. Dostarczane do Użytkownika dystrybutory mogą nieznacznie różnić się szatą graficzna od zaprezentowanego na stronie.

5. Możliwe jest zamówienie innych modeli na indywidualne potrzeby odbiorcy.

Reklamacje

1.Użytkownik sklepu internetowego ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego.

2. Reklamacje należy składać za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie sklepu internetowego.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni liczonego od dnia następnego po złożeniu reklamacji.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie Użytkownikowi przesłana na adres e-mail podany przez Użytkownika w reklamacji.

5.W przypadku reklamacji lub zwrotu towaru zasady w tym zakresie są opisane w panelu dot. reklamacji i zwrotów.

Postanowienia końcowe

1. Sklep internetowy www.abmmarket.pl zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania udostępniania sklepu lub świadczenia usług bez podania przyczyn.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią informacje zawarte w zakładkach:

1) Gwarancja

2) Reklamacje i zwroty

3) Polityka prywatności

Wróć